IBO BEDRIJFSPLAN WEST-EUROPA Met ingang van 1 maart 2013

Word IBO (Independent Business Owner) door een Fortune Delight® Business Pack aan te schaffen. Het pakket bevat een van Sunriders best verkopende producten en doeltreffende marketingtools. Het kost€ 100 plus belasting en verzendkosten.

 

Sunrider-lidmaatschap

Ledereen kan zich gratis op www.sunrider.com registreren als lid van Sunrider®. Sunrider®-leden kunnen producten kopen voor de detailprijs.

Sunrider® -leden die voor € 500 aan inkopen doen, kunnen VIP-lid worden. De VIP-status is één jaar geldig vanaf de datum waarop € 500 is bereikt. Een VIP-lid dat in één keer meer dan € 200 aan inkopen besteedt, krijgt 10% korting op de detailprijs. Een VIP-lid dat in één keer € 100 – € 199,99 aan inkopen besteedt, krijgt5% korting op de detailprijs. Een VIP-lid dat minder dan € 100 aan inkopen besteedt, betaalt de detailprijs.VIP-leden moeten per jaar het equivalent van € 500 aan inkopen doen om hun VIP-status te verlengen.

Leden en VIP-leden van Sunrider® kunnen IBO worden door een Fortune Delight® Business Pack aan te schaffen en zich online te registreren.

 

Direct inkomenspotentieel voor de nieuwe IBO

Een nieuwe IBO kan onmiddellijk tot 20% retailwinst verdienen op elk gesponsord lid, en retailwinst en de trainingsbonus op iedere nieuwe IBO die persoonlijk is gesponsord met een Fortune Delight® BusinessPack.

 

Herziene vereisten voor rangen en kwalificatie

 

Trainers (500) zijn IBOs met een minimale persoonlijke IBO omzet in euro’s (PIBO€-omzet) van € 200 in een bepaalde maand en een verzamelde IBO omzet in euro’s (AIBO€-omzet) van € 500. De verzamelde IBO€- omzet verwijst naar de totale som van de PIBO€- en PGIBO€-omzet van een IBO sinds deze IBO werd (dit is niet van toepassing op IBO’s die na een pauze opnieuw zijn gestart; hun verzamelde IBO€-omzet wordt berekend vanaf het moment dat ze opnieuw Sunrider-IBO zijn geworden).

Supervisors (3000) zijn IBO’s met een AIBO€-omzet van € 3000 en een minimale PIBO€-omzet van € 200 en een IBO€-omzet van de persoonlijke groep (PGIBO€-omzet) van € 1000 in een bepaalde maand.

Managers (6000) zijn IBO’s met een AIBO€-omzet van € 6000 en een minimale PIBO€-omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 3000 in een bepaalde maand.

Potentiële Business Leaders (Potientiële BL) zijn IBO’s met een AIBO€-omzet van € 10.000 en een minimale PIBO€-omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 voor één maand. Als een Potentiële BL twee opeenvolgende maanden aan deze vereisten voldoet, wordt de IBO een Business Leader en scheidt deze zich af van de persoonlijke groep van de upline. Als een IBO zich niet ten minste twee opeenvolgende maanden kwalificeert, blijft de IBO in de persoonlijke groep van de upline en komt deze niet in aanmerking voor1bepaalde bonussen, zoals de Business Leader Performance Bonus, TIF, enzovoort.

Business Leaders (10.000) zijn IBO’s met een AIBO€-omzet van € 10.000 en een minimale PIBO€-omzet van€ 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 voor twee opeenvolgende maanden. Business Leaders scheiden zich af van de persoonlijke groep van hun upline in de tweede kwalificatiemaand.

Deze nieuw-gekwalificeerde BL wordt vervolgens gerekend tot het eerste niveau van de gekwalificeerde upline BL. Business Leaders moeten zich eens per drie maanden opnieuw kwalificeren om de rang van Business Leader en Business Leader- downlines te behouden. Wanneer Business Leaders zich in een bepaalde maand kwalificeren, verdienen ze de toepasselijke Performance Bonus en Leadership Development Bonus van de Gekwalificeerde en Niet- gekwalificeerde Business Leaders van hun downline.

 

Business Leaders en hogere rangen moeten alle lokaal gehouden bedrijfsvergaderingen bijwonen om de Business Leader Performance Bonus, Business Leader High Performance Bonus, Group Performance Bonus, Leadership Development Bonus, Winstdeling en andere leiderschapsbonussen te verdienen. Bovendien moeten Business Leaders en Lead Business Leaders de Grote Conventie/Leadership Conference elke twee jaar bijwonen, en Group Business Leaders en hogere rangen moeten de Grote Conventie/Leadership Conference elk jaar bijwonen om de bovenstaande bonussen te ontvangen.

Niet-gekwalificeerde Business Leaders zijn Business Leaders die zich 3 opeenvolgende maanden niet hebben gekwalificeerd. Een Niet-gekwalificeerde Business Leader kan vanaf dat moment geen Performance Bonus of Leadership Development Bonus meer verdienen van de Gekwalificeerde en Niet-gekwalificeerde Business Leaders van hun downline. De Gekwalificeerde en

Niet-gekwalificeerde Business Leaders van de downline van de Niet-gekwalificeerde BL worden vanaf dan permanent omhoog gecomprimeerd naar Gekwalificeerd Business Leader van het volgende niveau en helpen de upline bij het verdienen van de Leadership Development Bonus. Deze downlines gaan niet terug naar de persoonlijke groep van de upline BL om de upline te helpen kwalificeren. Niet-gekwalificeerde BL’s kunnen nog wel IBO-bonussen verdienen in overeenkomst met hun maandelijkse omzetkwalificatie.

Niet-gekwalificeerde Business Leaders kunnen zich opnieuw kwalificeren en opnieuw Business Leader worden als ze in een bepaalde maand een PIBO€-omzetvan € 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 behalen. Ze hoeven niet opnieuw een AIBO€-omzet van € 10.000 te verzamelen. Opnieuw gekwalificeerde Business Leaders kunnen de Performance Bonus verdienen, maar hebben hun eerdere BL-downlines niet meer en moeten hun BL-downlineorganisatie opnieuw opbouwen.

IBO’s die een hogere rang willen bereiken, moeten voldoen aan de bovenstaande persoonlijke en verzamelvereisten, en de vereisten voor de persoonlijke groep. Naarmate uw persoonlijke groep groeit, wordt uw verkoopvolume groot genoeg om de rang Business Leader te bereiken. De beste manieren om de omzet van uw persoonlijke groep te verhogen, is uw klantenbestand uit te breiden, nieuwe IBO’s te sponseren en uw downline te trainen hetzelfde te doen.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer details, waaronder de maandelijkse kwalificaties voor elke rang om commissie te verdienen in uw persoonlijke groep.

 

2Herziene vereisten voor rangen en kwalificatie

IBO Trainer Supervisor Manager Potentiële B L B L

Maandelijkse persoonlijke IBO€-omzet—

€ 200 € 200 € 200 € 200 €200

Maandelijkse IBO

€-omzet persoonlijke groep—

€ 200 € 1000 € 3000 € 5000 € 5000

Verzamelde IBO€- omzet—

€ 500 € 3000 € 6000 € 10.000 € 10.000

Maandelijkse kwalificatie voor commissie van persoonlijke groep—

PIBO€ 200 PIBO €1000PIBO €3000PIBO€ €5000PIBO GIBO€ 5000

 

IBO-bonus: Tot 20% van de IBO€-omzet van de persoonlijke groep

De belangrijkste wijziging in dit plan is de trapsgewijze uitbetaling van de IBO-bonus.

Naarmate een IBO de ladder opklimt van IBO naar Trainer, Supervisor, Manager, Potentiële Business Leader of Business Leader en zich op elk niveau kwalificeert, kan hij/zij een hogere IBO-bonus verdienen. De IBO-bonus wordt betaald volgens derang die overeenkomt met de maandelijkse PIBO€- en PGIBO€-omzet van de IBO.

 

Uw rang

Potentiële BL’s kunnen een IBO-bonus van maximaal 20% verdienen in die maand. Potentiële BL’s verdienen een IBO- commissiebonus van maximaal 20% telkens wanneer ze zich in een bepaalde maand kwalificeren met een PIBO€-omzet van € 200 en PGIBO€-omzet van € 5000. Als ze zich niet kwalificeren als Potentiële BL in een bepaalde maand,verdienen ze de IBO-bonus en IBO-commissiebonus van hun huidige rang volgens de bovenstaande tabel.

Business Leaders die zich kwalificeren met een PIBO€-omzet van € 200 maar niet met een PGIBO€-omzet van€ 5000 verdienen retailwinst, IBO-bonus van maximaal 20% van hun persoonlijke groep, maar geen PerformanceBonus, Leadership Bonus of Winstdeling. Deze bonussen worden hieronder uitgelegd.

Business Leader Performance Bonus (BLPB):

5% van de IBO€-omzet van de persoonlijke groep

Wanneer een IBO de rang van Business Leader bereikt, komt hij/zij in aanmerking om deze belangrijke bonus te verdienen als beloning voor het bereiken van deze leiderrang. IBO’s met een AIBO€-omzet van € 10.000, een PIBO€- omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 voor twee opeenvolgende maanden, gaan de Business Leader Performance Bonus (5% van de PGIBO€-omzet) verdienen in de tweede kwalificatiemaand. Ook elke maand daarna waarin de IBO zich kwalificeert als Business Leader, ontvangt hij/zij deze bonus.

Business Leaders die Sunrider®-producten doorverkopen in andere landen waar Sunrider een kantoor heeft, kunnen deze bonus niet verdienen.

De Business Leader Performance Bonus is een lokale bonus per land. Internationale sponsors die verkopen in andere landen, kunnen hun internationale verkoopvolume niet gebruiken om zich te kwalificeren voor deze bonus in hun thuisland.

Alle Business Leaders moeten zich kwalificeren voor de BLPB in elk afzonderlijk land om in datland de BLPB te verdienen.4Business Leader High Performance Bonus (HPB): Tot5% van de IBO€-omzet van de persoonlijke groep

Een Business Leader die de omzet van de persoonlijke groep blijft verhogen, die blijft sponsoren en dupliceren, kan de Business Leader High Performance Bonus (HPB) verdienen. Deze bonus stijgt naarmate de PGIBO€- omzet van de BL stijgt.

Gekwalificeerde Business Leaders en hogere rangen die aan de volgende vereisten voldoen, kunnen de HPB gaan verdienen:

(1) een PIBO€-omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 6000 en meer in die maand, (2) persoonlijke sponsoring van 3 nieuwe IBO’s in de voorbije 3 maanden(3) 10 actieve IBO’s in hun persoonlijke groep in die maand.

Business Leader High Performance Bonus (HPB): Tot 5% van de PGIBO€-omzet

PIBO€-omzet PGIBO€-omzet PGIBO€-omzet %

€ 200 € 6000 1%

€ 200 € 7000 2%

€ 200 € 8000 3%

€ 200 € 9000 4%

€ 200 € 10.000 5%

De Business Leader High Performance Bonus is een lokale bonus per land. Internationale sponsors die verkopen in andere landen, kunnen hun internationale verkoopvolume niet gebruiken om zich te kwalificeren voor deze bonus in hun thuisland. Alle Business Leaders moeten zich kwalificeren voor de HPBin elk afzonderlijk land om in dat land de HPB te verdienen.

 

5VV-BONUSSEN

Leadership Development Bonus (LDB): 14% van landelijk VV

De Leadership Development Bonus (LDB) wordt beschouwd als de kern van het bedrijfsplan omdat het Gekwalificeerde Business Leaders en hogere rangen beloont die hun eigen organisaties hebben opgebouwd. Business Leaders en hogere rangen kunnen tot 6 niveaus diep en tot 14% van het VV verdienen. Bovendien wordt de PGIBO€-omzet van de downlines van Gekwalificeerde en Niet-gekwalificeerde BL’s in de puntentelling opgenomen. De puntwaarde verschilt van maand tot maand en hangt af van het totale verkoopvolume van het land in een bepaalde maand.

Om zich te kunnen kwalificeren voor de LDB moeten Business Leaders en hogere rangen alle lokale bedrijfsvergaderingen bijwonen, hun downlines blijven motiveren, trainen en inspireren, en de regels en het beleid van het bedrijf naleven. Business Leaders en Lead Business Leaders moeten ook de Grote Conventie en de Leadership Conference elke twee jaar bijwonen. Group Business Leaders en hogere rangen moeten de Grote Conventie en de Leadership Conference elk jaar bijwonen om de LDB te verdienen.

OPMERKING: Voor details over de uitbetaling van de Leadership Development Bonus raadpleegt u de onlineSunrider®-bedrijfsgids.

Group Performance Bonus (GPB): 3% van landelijk VV

De Group Performance Bonus (GPB) wordt aangepast om Gekwalificeerde Group Business Leaders (GBL’s) en hogere rangen te belonen die grote en diepgaande, stabiele en groeiende organisaties hebben opgebouwd.

Om deze bonus te verdienen, moeten GBL’s en hogere rangen aan de volgende kwalificaties voldoen: (1) een PIBO€-omzet van € 200, PGIBO€-omzet van € 5000 en 4 Gekwalificeerde BL’s en hogererangen van het eerste niveau in die maand,(2) persoonlijke sponsoring van 3 nieuwe IBO’s in de voorbije drie maanden, (3) 10 actieve IBO’s in hun persoonlijke groep in die maand,(4) bijwonen van de Grote Conventie/Leadership Conference en alle lokale bedrijfsvergaderingen, en(5) naleving van bedrijfsregels en -beleid

De GPB is 3% van het landelijk VV in een bepaalde maand en hangt af van het totale aantal €-punten die zijn verdiend door een IBO (6% van persoonlijke €-punten (P€) en €-punten van de persoonlijke groep (PG€), plus3 niveaus van de PG€-punten van de Gekwalificeerde Business Leaders van de IBO). Zie de onderstaande tabelvoor details.Group Performance Bonus (GPB): 3% van landelijk VV

Gekwalificeerde BL van niveau 1Gekwalificeerde BL van niveau 2Gekwalificeerde BL van niveau 3Group BL Golden Group BL Silver Master BL Golden Master BL

6% PG€-punten 6% PG€-punten 6% PG€-punten 6% PG€-punten

2% PG€-punten 2% PG€-punten 2% PG€-punten 2% PG€-punten

1% PG€-punten 1% PG€-punten 1% PG€-punten 1% PG€-punten

6Winstdeling: 1% van landelijk VV

Winstdeling is 1% van het landelijk VV en is in het bijzonder een erkenning van het leiderschap vanGekwalificeerde Lead Business Leaders (LBL’s) en hogere rangen met de volgende kwalificaties:

(1) een PIBO€-omzet van € 200, PGIBO€-omzet van € 5000 in die maand, (2) persoonlijke sponsoring van 3 nieuwe IBO’s in de voorbije 3 maanden, (3) 10 actieve IBO’s in hun persoonlijke groep in die maand,(4) bijwonen van de Grote Conventie/Leadership Conference en alle lokale bedrijfsvergaderingen, en(5) naleving van bedrijfsregels en -beleid maandelijks tot het einde van elke periode van zes maanden.

Winstdeling wordt tweemaal per jaar uitbetaald: tijdens de Grote Conventie en in december. Het bedrag dat een IBO kan verdienen, is afhankelijk van de verdiende €-punten door de PG€-punten van de 3 niveaus van Gekwalificeerde Business Leaders van die IBO, en de 6% van de persoonlijke €-punten en €-punten van de persoonlijke groep (PG€) voor een periode van zes maanden van die IBO.

Winstdeling: 1% van landelijk VV

Gekwalificeerde BL van niveau 1

Gekwalificeerde BL van niveau 2Gekwalificeerde BL van niveau 3Lead BL Group BL Golden Group BL Master BL

6% PG€-punten 6% PG€-punten 6% PG€-punten 6% PG€-punten

2% PG€-punten 2% PG€-punten 2% PG€-punten 2% PG€-punten

1% PG€-punten 1% PG€-punten 1% PG€-punten 1% PG€-punten

Reispremiefonds (RPF): 1% van landelijk VV

Het Reispremiefonds (RPF) is 1% van het landelijk VV en is speciaal bedoeld ter beloning van kwalificerendeBusiness Leaders, Lead BL’s en Group BL’s die aan de volgende vereisten voldoen:

• BL’s en Lead BL’s moeten zich minstens 6 maanden van de RPF-periode van 12 maanden kwalificeren;• Group BL’s kunnen het RPF alleen ontvangen als ze zich voor 5 of minder maanden tijdens de TIF periode van 12 maanden hebben gekwalificeerd als Group BL, en de andere maanden moeten ze Gekwalificeerd Business Leader of Lead Business Leader geweest zijn voor minstens 6 van die12 maanden;• Deze BL’s, Lead BL’s en Group BL’s moeten gekwalificeerd zijn in de laatste 3 maanden voor deConventie of Leadership Conference;• Zij moeten de Grote Conventie/Leadership Conference in dat jaar bijwonen; en• naleving van bedrijfsregels en -beleid

Zij moeten bedrijfsregels en -beleid naleven. The RPF-kwalificatieperiode begint in juni.

Maanden gekwalificeerd als BL/LBL Aandelen

12 maanden 2

9 maanden 1,5

6 maanden 1

7Internationale sponsoring

De IBO-bonus, Business Leader Performance Bonus en Business Leader High Performance Bonus zijn gebaseerd op lokale omzet en worden niet gecombineerd met de internationele IBO€-omzet van de persoonlijke groep van de IBO. IBO’s moeten een PIBO€-omzet van € 200 hebben in het andere land om de IBO-bonus voor hun PGIBO€-omzet in dat land te verdienen. IBO’s moeten zich in het andere land zelf kwalificeren met een PIBO€- omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 om de BLPB en HPB in dat land te verdienen.

De Group Performance Bonus is voor lokaal gekwalificeerde BL’s. De uitbetalingslimiet is € 3000 per maand.

De Leadership Development Bonus en Winstdeling zijn gebaseerd op het lokale landelijke VV. Gekwalificeerde BL’s van internationale sponsors in andere landen kunnen de rang van de sponsor in een bepaalde maand verbeteren. De BL moet echter in zijn/haar thuisland gekwalificeerd zijn met de vereiste PIBO€- en PGIBO€-omzet om de bonus te kunnen verdienen.

Het RPF kan alleen verdiend worden in het thuisland van de IBO.

Internationale sponsors moeten de bedrijfsregels en het bedrijfsbeleid over heel de wereld naleven om bonussen in een ander land te kunnen verdienen.

8VRAGEN EN ANTWOORDEN

V1: Wanneer treedt dit plan in werking?

A1: 1 maart 2013.

V2: Hoe gaan IBO’s in het nieuwe plan over naar een andere rang?

A2: Op basis van de €-omzet van de persoonlijke groep, verzameld sinds het lid IBO is geworden.

Verzamelde IBO€-omzet van persoonlijke groep

Minder dan€ 500

Meer dan € 500 enMinder dan €3000

Meer dan € 3000 enMinder dan €6000

 

Meer dan € 6000 en hoger

Overgang vanrang IBO Trainer Supervisor Manager

IBO’s die meer dan € 10.000 aan PGIBO€-omzet hebben verzameld kunnen eerst Manager en daarna Business Leader worden wanneer ze een persoonlijke omzet van € 200 en een persoonlijke groepsomzet van € 5000 hebben voor 2 opeenvolgende maanden.

Potentiële BL’s, BL’s en Lead BL’s hebben 3 maanden (maart, april en mei 2013) de tijd om hun kwalificaties aan te passen.

IBO’s die zich in februari (PIBO€-omzet van € 100 en PGIBO€-omzet van € 3000) kwalificeren als Potentiële Business Leader blijven in februari in de persoonlijke groep van hun upline. Als de IBO tijdens deze periode van 3 maanden (maart – mei) een PGIBO€-omzet van € 5000 behaalt voor één maand, scheiden ze zich onmiddellijk af en gaan ze de BLPB, TIF, enzovoort te verdienen.

IBO’s die in januari en februari 2013 een PIBO€-omzet van € 100 en een PGIBO€-omzet van € 3000 hebben, worden Business Leaders en scheiden zich in februari af van hun upline. Zij hebben dan 3 maanden (maart – mei) om hun verkoopvolume te verhogen. Ze moeten tegen juni 2013 de PIBO€-omzet van € 200 en de PGIBO€-omzet van € 5000 behalen om hun rang van Business Leader te behouden.

BL’s met een PIBO€-omzet van € 200 en PGIBO€-omzet van € 3000 en hoger kunnen 20% retailwinst verdienen, de trainingsbonus van nieuw gesponsorde IBO’s, een IBO-bonus van maximaal 20%, BLPB van5%, RPF en een Leadership Development Bonus. Zij hebben drie maanden de tijd om hun kwalificatie aan te passen naar een PGIBO€-omzet van € 5000.

Group BL’s moeten een PIBO€-omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 5000 hebben, persoonlijk3 nieuwe IBO’s sponsoren in de voorbije drie maanden, en 10 actieve IBO’s hebben in die maand. In maart, april en mei 2013 moeten GLB’s 4 Gekwalificeerde Business Leaders en hoger van het eerste niveau hebben. In juni, juli en augustus 2013 moeten ze minstens 3 Gekwalificeerde BL’s (PIBO€ 200 en PGIBO€ 5000 en hoger) van het eerste niveau hebben, en 1 Business Leader van het eerste niveau met een PIBO€-omzet van€ 200 en PGIBO€-omzet van € 3000 en hoger om de kwalificatie te behouden.

9V3: Een IBO is Manager geworden in het nieuwe plan en heeft in maartmaar voor € 200 persoonlijke aankopen gedaan en had geen aankopen van downlines. Verdient deze IBOdan de Manager IBO-bonus van 15%?

A3: Wil de IBO de IBO-bonus van 15% voor managers verdienen, dan moet de IBO voldoen aan de maandelijkse kwalificatie van die rang: een PIBO€-omzet van € 200 en een PGIBO€-omzet van € 3000.In dit specifieke geval ontvangt de IBO een IBO-bonus van 5% omdat de IBO een PGIBO€-omzet had van maar € 200 (persoonlijke omzet).

V4: Wat is een IBO-commissiebonus?

A4: Commissie is het verschil tussen IBO-bonussen die aan verschillende rangen worden uitbetaald. Om een commissie te ontvangen, moet de ontvanger op een hoger niveau staan.

Bijvoorbeeld, omdat Trainers een IBO-bonus van 5% ontvangen en Business Leaders 20%, ontvangen BL’s deIB0-bonus van 20% op hun eigen aankopen en 15% commissie op de aankopen van de trainer.

15% = 20% (de bonus waarvoor de BL-rang in aanmerking komt) min 5% (de bonus waarvoor de Trainer-rang in aanmerking komt). Dit is een hypothetisch voorbeeld van een Business Leader-organisatie. Hoe wordt in dit voorbeeld het inkomen van A berekend?

“A” is een BL P€ 200PG€ 5200

“B” is een Supervisor “C” is een TrainerP€ 200 P€ 200PG€ 2200 G€ 2800BL ontvangt een retailbonus van maximaal 20% op zijn/haar retailklanten.

IBO-bonus: Op persoonlijke aankopen = €40

Commissie op B 10% (20% – 10%) x € 2200 = € 220

Commissie op C 15% (20% – 5%) x € 2800 = € 420

BL Performance Bonus 5% van € 5200 = € 260

Totaal = € 940

Deze BL kan mogelijk een High Performance BL Performance Bonus van maximaal 5% verdienen door zijn/haar PGIBO€-omzet te verhogen.

10V5: Kunnen mensen zich aanmelden als Lid (Klant)?

A5: Ja, ze kunnen zich gratis aanmelden. Wanneer ze € 500 tegen detailprijs verzamelen, worden zeVIP-lid. Als VIP-lid krijgen ze tot 10% korting wanneer ze voor € 200 aan inkopen doen. Bij inkopen tussen€ 100 en € 199,99, krijgen ze 5% korting. Als de inkopen minder dan € 100 bedragen, wordt geen korting aangeboden. VIP-leden moeten het equivalent van € 500 aan inkopen doen om de rang te behouden.

V6: Wanneer wordt een Business Leader een Niet-gekwalificeerde Business Leader?

A6: Als een BL (Business Leader) zich voor 3 opeenvolgende maanden niet kan kwalificeren, zakt dezeBL in de vierde maand naar de rang Niet-gekwalificeerde BL. In deze vierde maand worden Gekwalificeerde en Niet-gekwalificeerde BL’s van de downline ook gecomprimeerd naar Gekwalificeerde upline BL’s. Deze compressie is permanent.

Wanneer deze Niet-gekwalificeerde BL een PIBO€-omzet van € 200 en PGIBO€-omzet van € 5000 bereikt, wordt hij/zij opnieuw Gekwalificeerd en gaat hij/zij de Business Leader Performance Bonus verdienen. DeBL verdient dan echter niet de voormalige Leadership Development Bonus omdat hij/zij de Business Leader-downlines opnieuw moet opbouwen. De BL hoeft niet opnieuw een AIBO€-omzet van € 10.000 te verzamelen.

Afhankelijk van de maandelijkse kwalificatie, ontvangt een Niet-gekwalificeerde BL retailwinst en de IBO- bonus. Als de Niet-gekwalificeerde BL bijvoorbeeld een PIBO€-omzet van € 200 en PGIBO€-omzet van € 3000 heeft, verdient hij/zij een IBO-bonus van maximaal 15%. Als de Niet-gekwalificeerde BL een PIBO€-omzet van€ 200 en PGIBO€-omzet van € 1000 heeft, verdient hij/zij een IBO-bonus van maximaal 10%.

V7: Welke evenementen moeten Business Leaders en hogere rangen bijwonen om bonussen en commissies te ontvangen?

A7: Business Leaders zijn de pijlers van de Sunrider-organisatie. Ze moeten volledig vertrouwd zijn met de boodschap, technieken voor bedrijfsopbouw, training, nieuwe producten, tools, replicatorinformatie en andere systemen van Sunrider, zodat ze deze kennis kunnen overbrengen naar hun downlines. Een manier om deze kennis te verwerven is bedrijfsevenementen bij te wonen, zoals de Grote Conventie, Leadership Conference, regionale Sunrider-bijeenkomsten en andere aangewezen evenementen. Daarom wordt van Business Leaders en Lead Business Leaders vereist dat zij de Grote Conventie/Leadership Conference elke twee jaar bijwonen. Bovendien moeten ze aanwezig zijn bij alle lokale en regionale bijeenkomsten. Group Business Leaders en hogere rangen moeten de Grand Convention/Leadership Conference elk jaar bijwonen, evenals alle lokale en regionale Sunrider-bijeenkomsten.

De vermelde inkomsten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief of typisch voor de inkomsten die Sunrider Independent Business Owners (IBO’s) kunnen of zullen verdienen als gevolg van hun deelname aan het Sunrider-bedrijfsplan. Deze verklaringen mogen niet worden beschouwd als garanties of prognoses van uw werkelijke inkomsten of winsten. Net als bij elk ander zelfstandig bedrijf komt succes alleen voort uit toegewijde verkoopinspanningen, hard werk, ijver en leiderschap.

22 januari 2013

11