De waarde van een Sunrider product is voor de potentiële klant niet altijd meteen duidelijk. Een klant begrijpt bijvoorbeeld soms niet waarom het belangrijk is dat wij geen fluoride of SLS aan onze tandpasta’s toevoegen terwijl andere bedrijven dat wel doen.

Ik adviseer om eerst te bespreken welke in­grediënten andere bedrijven gebruiken en waarom deze ingrediënten problematisch zijn. Leg dan het verschil uit met producten van Sunrider®. Dit zorgt voor een sterk con­trast waardoor mensen overtuigd raken van de waarde van Sunrider® voedingsmidde­len.

Hier volgt een eenvoudig overzicht om u te helpen het verhaal te vertellen:

1. Vertel eerst wat “andere bedrijven” doen.

2. Spreek daarna over Sunrider.

Als u het verhaal van Sunrider op een een­voudige manier leert uitleggen, helpt dat nieuwe mensen op weg om “zichzelf te ver­kopen” in plaats van dat u dat moet doen. Ik wil nogmaals enkele belangrijke principes van Sunrider onder uw aandacht brengen om uw verhaal te helpen vertellen:

 

De Filosofie van Regeneratie:

Moderne laboratoria moeten een gefun­deerde schatting maken over hoe mensen reageren op chemicaliën of stimuli, geba­seerd op informatie uit dierproeven. Ten goe­de of ten kwade, oude beschavingen zoals China maakten gebruik van experimenten op mensen om direct vast te kunnen stellen wat de invloed van kruiden was op andere mensen! Sunrider is altijd een diervriende­lijk en eco-bewust bedrijf geweest maar wij hebben altijd het voordeel gehad van 5000 jaar Chinese kruidenexperimenten en de deskundigheid om deze kennis te ge­bruiken.

De principes waarop de traditionele Aziati­sche medicijnen zijn gebaseerd verschillen niet zo veel van die van de moderne me­dicijnen – beiden proberen direct ziektes te genezen. In feite is 70% van de huidige far­maceutische medicijnen afgeleid van na­tuurlijke kruiden. De schors van de witte wilg wordt gebruikt voor aspirine en de wilde of Mexicaanse yam wordt gebruikt om anti­conceptiepillen of cortisol te maken.

Hoewel andere voedings- en farmaceu­tische bedrijven kruiden gebruiken, is het verschil tussen Sunrider en deze bedrijven aanzienlijk. Onze Filosofie van Regeneratie onderscheidt ons van alle andere bedrij­ven in de industrie. Tijdens een recente New Business Leader Training Meeting vroeg een nieuwe Business Leader aan Don Caster hoe hij moet reageren als mensen willen weten of voedingsmiddelen van Sunrider® iemand kunnen genezen van een bepaal­de ziekte. Hij antwoordde: “ik geloof dat het lichaam in staat is zichzelf in balans te bren­gen maar ik weet niet welk deel uit balans is. Sunrider® voedingsmiddelen vormen de basis voor een positieve voeding maar de producten kunnen u niet genezen. Dat doet uw lichaam.”

Sunrider voedt het lichaam met de juiste combinatie geconcentreerde voedings­stoffen – niet met chemische mengsels of synthetische medicijnen om een “kwaal” te genezen. Als uw lichaam de juiste voeding en reiniging krijgt, bereikt het lichaam de optimale balans waardoor het voor zichzelf kan zorgen.

 

Formules en concentratie

De formules en concentratie van Sunrider bieden een exclusieve zekerheid. Daarom investeert Sunrider miljoenen en miljoenen dollars om onze productiefaciliteiten te verbeteren en uit te breiden. De installatiekosten voor enkel het afvoersysteem van het “kleine” Gebouw C (ongeveer 2800 vierkante meter) van onze productiefabriek in Los Angeles bedragen naar schatting tussen de 4 en 6 miljoen US$. Het bedrag betreft alleen de kosten voor de leidingen, niet voor de machines! Dit is nog maar een klein deel van onze investeringen in high­

tech productie. Ons productieproces is voor de meeste bedrijven te ambitieus of zelfs onbereikbaar, vooral als het om bedrijven gaat die slechts uit zijn op snel geld verdienen. Ik investeer in Sunrider voor de lange termijn – voor mijn kinderen en voor die van u. Als ie­mand anders voor ons de producten zou maken volgens hetzelfde proces, zouden de kosten minstens twee- of driemaal zo hoog zijn.

U begrijpt dat het veel gemakkelijker en goedkoper zou zijn om onze vruchten te persen in een bad van industriefor­maat, zoals veel sapbedrijven doen! Sommige andere bedrijven gebruiken misschien vergelijkbare ingrediënten maar zij weten niet welke samenstel­ling, extracten en concentraties van kruiden wij toepassen. Bedrijven die niet investeren in hun eigen produc­tiefabrieken maken geen exclusieve producten want een ander kent hun samenstellingen en processen.

De succesvolste bedrijven zijn exclusief omdat ze hun producten zelf produceren. Is er een bedrijf dat voor Coca Cola de siroop maakt? Heeft een ander toegang tot de formule om Kentucky Fried Chicken te ma­ken? Maakt Luis Vuitton zijn handtas­sen in een fabriek waar ook andere bedrijven tassen produceren? Alleen de beste bedrijven weigeren uitbeste­ding. Als een bedrijf niet bereid is te in­vesteren in onderzoek, ontwikkeling en een eigen productiefaciliteit kan ieder ander hun producten maken. En bin­nen afzienbare tijd verkopen zij hun klanten inferieure afgeleiden van het originele product.

Wij besteden onze producten niet uit opdat wij de kwaliteit, exclusiviteit en zekerheid van ons bedrijf kunnen handhaven.

 

De waarde van Sunrider

Ook de volgende vraag werd door Don Caster beantwoord tijdens de training met de nieuwe Business Lea­ders. Als men vraagt waarom Quin­ary® zo duur is, kunt u aansluitend het volgende antwoorden: “Laat het me u uitleggen. Denkt u dat u te veel be­taalt voor Quinary® of dat het te duur is?” Als u als antwoord krijgt ‘dat het te duur is’, dan kunt u als volgt rea­geren: “Vertelt u mij eens met welke producten u het vergelijkt.” Don stimu­leerde het publiek ook om zich nooit te verontschuldigen voor de prijs van onze producten. Hij zei: “Het is heel ge­makkelijk om de prijs te verlagen als Sunrider genoegen zou nemen met zomaar wat planten te vermalen en deze in een fles te stoppen, zoals veel andere bedrijven doen. Gelukkig voor ons, staat Dr. Chens integriteit en zijn zoektocht naar de perfecte voedings­middelen hem niet toe zoiets te doen.” Don voegde daar aan toe dat men­sen, zelfs als het economisch slecht gaat, er geen probleem mee hebben om frisdranken, chips en koekjes te kopen, of andere artikelen die zij als waardevol beschouwen. Het gaat er echt om mensen te helpen de waar­de van Sunrider te begrijpen.

 

Uitleg over de producten

Ziekteverlof is een luxe die mijn vrouw en ik ons niet kunnen veroorloven, ge­zien ons veeleisende programma. Wij eten de voedingsmiddelen elke dag zodat we voortdurend een goede ge­zondheid genieten. Dit zijn enkele pro­ducten die ik elke dag gebruik.

NuPlus : Als u een voedingsetiket bekijkt, vraagt u zich misschien af waarom zoveel mensen houden van NuPlus. Het bevat niet het ongewoon hoge gehalte aan proteïnen, vitami­nen of koolhydraten die u in de nor­male proteïnepoeders aantreft. Ons dieet bevat al veel proteïnen – ik wil niet meer proteïnen toevoegen waar­door uw lichaam nog meer uit balans raakt. NuPlus bevat microvoedings­stoffen om uw voedingstekorten aan te vullen. Denk aan een hobbelige weg vol kuilen. Dit is ons dagelijkse dieet – we eten van sommige dingen te veel en van andere te weinig. Door NuPlus te eten, legt u als het ware nieuw asfalt op de weg zodat deze weer glad en egaal is. NuPlus® vult de “kuilen” in onze voeding zodat het li­chaam de juiste balans behoudt. Zelfs voor vegetariërs die bewust met hun gezondheid omgaan, is het moeilijk om de juiste balans te vinden tussen het eten van bladgroente en bonen.

 

NuPlus vult ook hun voedingstekorten aan!

MetaBooster: Dit is een krachtige combinatie van diverse antioxidanten. Dit product bevat ingrediënten om “qi” oftewel energie op te wekken. Om me aan te kunnen passen aan verschil­lende tijdzones, klimaten en landen, gebruik ik dit product. Soms reis ik van een erg koud naar een heel heet klimaat en soms zijn er dagen dat ik alleen maar vergader of lintjes door­knip. MetaBooster zorgt ervoor dat ik me energiek voel en alert ben zodat ik optimaal presteer. Trouwens, denk er aan om MetaBooster te nemen bij het eten.

Sunbreeze: Sunbreeze Oil, een natuurlijke olie, is driemaal gedistil­leerd en is een extract van kruiden en bloemen. In de parfumindustrie zijn 100.000 rozen nodig om onge­veer een pond natuurlijke rozenolie-essence te maken. Zo’n 15 gram echte rozenolie-essence kost onge­veer 150 US$. Dit extractieproces is zo duur dat de meeste parfums en an­dere balsems worden gemaakt met chemische synthetische geuren die schadelijk kunnen zijn voor uw huid en voor uw gezondheid. Zo worden bijvoorbeeld sommige lichaamsrubs gemaakt van chemische kamfer en wintergroen.

Chemische kamfer is erg giftig en wordt gebruikt om insecten te verdelgen; inname van 1 theele­pel wintergroen kan dodelijk zijn bin­nen 24 uur. In vergelijking met andere merken is Sunbreeze Oil niet duur. Wij weigeren om schadelijke chemicaliën of synthetische aroma’s aan onze olie toe te voegen. Wat u ruikt als u een fles Sunbreeze van Sunrider openmaakt is 100% natuurlijk, precies zoals moe­der aarde het heeft bedoeld! Eigenlijk verdienen we er met de huidige prijzen niets aan maar ik maak het omdat ik het zelf elke dag moet gebruiken.

SunSmile Kruidentandpasta: De meeste merken tandpasta zijn goed­koper dan onze tandpasta maar zij gebruiken fluoride en natrium lauryl sulfaat (SLS) om de tanden te reini­gen. Met een scherp mes kun je niet door glas snijden maar fluoride laat glas smelten omdat het corrosief is en giftig kan zijn. Onderzoek heeft aan­getoond dat kinderen van 4 tot 6 jaar vaak tandpasta doorslikken tijdens het poetsen omdat zij hun slikreflexen nog niet goed onder controle hebben. Onze tandpasta bevat geen fluoride omdat de twijfelachtige voordelen niet opwegen tegen de gezondheids­risico’s. In plaats daarvan gebruiken wij enzymen en kruidenextracten om de tanden te reinigen.

* Deze verklaringen zijn niet door de Food & Drug Administration geëvalueerd. Deze producten zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, te gene­zen of te voorkomen.